Polityka prywatności

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych sklepu internetowego Champion24 pod adresem internetowym www.champion24.pl , w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Firma Handlowa "BOM" Dominika Bom-Gawrońska z siedzibą przy ul. Turniejowej 69/27, 30-619 Kraków. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
 • wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • w związku z rejestracją konta Klienta w sklepie,
 • uczestnictwa w programie lojalnościowym Sklepu,
 • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
 • dla celów związanych z przesyłaniem newslettera (pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody przez Klienta),
 • w związku z korespondencją,
 • dla potrzeb technicznych i statystycznych sklepu.

2. Każdy Klient sklepu ma prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1

3. Dla celów związanych z realizacją zamówienia Właściciel sklepu przetwarzał będzie następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres korespondencyjny,
 • adres wysyłki,
 • numer NIP (w przypadku chęci otrzymania faktury),
 • nr telefonu,
 • adres e-mail,
 • data urodzenia (opcjonalnie, na zasadzie dobrowolności).

4. Właściciel sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

6. Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

7. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.